Maraqlı məqalələr

Unudulmaz şəxsiyyət: ölməz lider fenomeni
Unudulmaz şəxsiyyət: ölməz lider fenomeni

Xalqın, millətin taleyində, formalaşmasında, onun yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi şəxsiyyətlərin, siyasi liderlərin müstəsna rolu danılmazdır.

Ardını oxu
Baharın müjdəçisi : yel çərşənbəsi
Baharın müjdəçisi : yel çərşənbəsi

Qədim dövrlərdən bizə irs qalmış, xalqın yaratdığı mənəvi sərvətlər onun zəngin və parlaq istedadını təcəssüm etdirir.

Ardını oxu